Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne

Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne

Projektet Geografiskt beställarnätverk för innovationsupphandling i Skåne kommer under 2019 att arbeta med att sätta strukturer och ramar för ett långsiktigt skånskt beställarnätverk för innovationsupphandling.

Syftet med projektet är att bygga ett nätverk för kommuner i Skåne som ska fungera som inspiration och stöd när man bestämmer sig för att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att arbeta strukturerat med innovationsupphandling. Nätverket ska fokusera på kompetens inom upphandling av innovationer, strukturer som främjar innovation och genomförande av innovationsupphandlingar inom skilda behovsområden. Under 2019 kommer vi, tillsammans med kommunerna, att utforma strukturer och innehåll för nätverket som förväntas ha en färdig form i början av år 2020.

Målet med nätverket är att stimulera kommuner till fler innovationsupphandlingar och på så sätt generera bättre lösningar för olika behov. Tanken är att en bred geografisk spridning gör att nätverket fångar upp en stor mängd olika behov som behöver lösas genom innovationer. Nätverket förväntas öka kompetensen kring innovationsupphandling hos kommunerna och medföra att antalet innovationsupphandlingar ökar, vilket gynnar både beställare, leverantörer och kommuninvånare. Genom fler innovationsupphandlingar genereras bättre lösningar på de faktiska behoven och det skapas en större marknad för företagens innovationer.

Kontaktperson:
Per Flink
Projektledare
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Partners: Sustainable Business Hub (projektledare), Hållbar Utveckling Skåne, Malmö stad, Staffanstorps kommun, Trelleborgs kommun och Ystad kommun.

Projektet är delvis finansierat av Vinnova.

Vill du veta mer?

Är din kommun intresserad av beställarnätverket? Kontakta projektledare Per Flink.

Pers kontaktuppgifter

Får du inte tag i Per?

Kontakta Linda Stafsing, projektkoordinator i projektet.

Lindas kontaktuppgifter

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!