Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne

Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne

Projektet Geografiskt beställarnätverk för innovationsupphandling i Skåne kommer under 2019 att arbeta med att sätta strukturer och ramar för ett långsiktigt skånskt beställarnätverk för innovationsupphandling.

Syftet med projektet är att bygga ett nätverk för kommuner i Skåne som ska fungera som inspiration och stöd när man bestämmer sig för att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att arbeta strukturerat med innovationer i upphandling.

Nätverket kommer att ge kommunerna ett utökat kontaktnät, utbyte av kunskap och rutiner samt ökad innovationsgrad i upphandlingarna. Det kommer också att generera inspel från nya håll och nya sätt att arbeta som öppnar för innovationer. Det ger bättre möjlighet att använda upphandling som ett strategiskt verktyg för att nå kommunens övergripande mål och lösa samhällsutmaningar. Tanken är att arbetet i nätverket dessutom kommer att bygga relationer som kan underlätta kommunala samarbeten i många olika frågor.

Nätverket ska också främja och bygga upp näringslivsdialoger för att skapa förutsättningar för kommunerna att ha vetskap om fler företag och deras produkter så att fler innovativa produkter handlas upp och fler samarbeten skapas. Dessutom ska detta arbete ge kommunerna ingångar till produkter under utveckling genom dialogmöten med inkubatorer, företag och högskolor.

Under 2019 har Malmö stad, Staffanstorps kommun, Trelleborgs kommun och Ystads kommun arbetat med att utveckla  beställarnätverket för att öka innovationsfrämjande upphandlingar i Skåne. Nätverket söker fler kommuner som är intresserade av att ansluta sig till nätverket för att jobba vidare under 2020.

I början av 2020 kommer kommunerna i beställarnätverket att tillsammans börja arbeta med case inom olika branschområden för att praktiskt bygga erfarenhet och lära sig av varandra.

Sammanfattat får kommuner som deltar i nätverket följande:

  • Ett utökat kontaktnät
  • Utbyte av kunskap och rutiner
  • Kunskap om nya sätt att arbeta
  • Delta i näringslivsdialoger
  • Kännedom om fler företag och deras produkter
  • Ingångar till produkter under utveckling

Kontaktperson:
Per Flink
Projektledare
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Partners: Sustainable Business Hub (projektledare), Hållbar Utveckling Skåne, Malmö stad, Staffanstorps kommun, Trelleborgs kommun och Ystad kommun.

Projektet är delvis finansierat av Vinnova.

Vill du veta mer?

Är din kommun intresserad av beställarnätverket? Kontakta projektledare Per Flink.

Pers kontaktuppgifter

Vi välkomnar fler kommuner

14 november bjöds nyfikna kommuner in för att få höra hur beställarnätverket kan bidra till fler innovationsfrämjande upphandlingar. Är din kommun intresserad av att vara med? Kontakta Per Flink. Här kan du ta del av presentationen som hölls under mötet.

Presentationen

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!