Greater Bio

I projektet Greater Bio kommer Sustainable Business Hub, NSR, 2050, Trelleborgs kommun, Lunds universitet och Biogas Syd att samverka med danska organisationer för att hitta lösningar på utmaningar inom bioekonomiområdet. Arbetet inkluderar frågor som biogas, biokol och biobaserade byggmaterial.

Arbetet i projektet utgår från biomassor som finns tillgängliga i Öresundsregionen. Vi kommer att jobba i specifika case för att genomföra tekniska tester, utveckla prototyper, göra jämförande samhällsekonomiska analyser och ta fram affärsmodeller. De biomassor som kommer att studeras inkluderar tång, gräsklipp, trädgårdsavfall, matavfall, hampa och andra restråvaror från jordbruket. Det ska också tas fram ett verktyg för kommuner för att värdera hur de bäst kan använda tillgänglig biomassa.

I Skåne kommer huvudfokus att ligga på tre case:

TÅNG
Här samlar vi upp erfarenheter från Trelleborgs kommuns tidigare projekt kring biogas Från tång till biogas och pågående projekt kring biokol. Vi kommer även att hämta in erfarenhet från den danska biogasanläggning där tång används idag. Jämförande analyser, tekniska tester, utveckling av frågor kring insamling och tillstånd och framtagande av affärsmodell för tång kommer genomföras.

Partners som deltar: Trelleborgs kommun, Biogas Syd, Sustainable Business Hub, Odsherrads kommun och Roskilde universitet

BIOKOL
NSRs biokolsanläggning kommer att stå klar 2020 och med hjälp av projektet ska aktörerna arbeta med att ta fram biokol med olika egenskaper samt prototyper av produkter där biokol används. Även affärsmodeller för biokol ska tas fram.

Partners som deltar: NSR, 2050, Sustainable Business Hub och Roskilde universitet

BYGGMATERIAL
Byggnader står för 30 procent av de globala klimatutsläppen och alltmer fokus läggs på byggmaterial och byggprocess. Inom projektet kommer Lunds universitet att studera och utvärdera olika biobaserade byggmaterial och vi kommer att ha en dialog med kommuner och byggföretag kring dessa material. Vi kommer också att titta på vilka alternativa användningsområden som finns för en del av dessa material, där hampa är speciellt utpekat. Skåne har redan forskning och företag inom hampakalkmaterial, men branschen är ny i Sverige och en affärsmodell kommer att tas fram för en den svenska marknaden.

Partners som deltar: Lunds universitet, Sustainable Business Hub, Trelleborg och danska partners

Medlemmar som vill delta i dialog kan höra av sig till Cecilia Thapper.

Kontaktperson:
Cecilia Thapper
Projektledare
e-post: cecilia.thapper@sbhub.se
tfn: +46 733-347633

Svenska partners: Sustainable Business Hub, NSR, 2050 Consulting, Lunds universitet, Kommunförbundet Skåne/Biogas Syd, Trelleborgs kommun

Danska partners: Gate21 (projektledare), Roskilde universitet, Lejre kommun, Odsherrad kommun, Business Lolland-Falster, Bofa, Biotrans och EC Network.

Projektet finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Region Skåne

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!