Energi Öresund

Energi Öresund

Inom projektet skapades Green Cooperation Denmark-Sweden som är en Öresundsgemensam besökshanteringstjänst för miljöteknik genom vilken utländska delegationer kan besöka både Danmark och Sverige vid ett och samma besök.

Besöken på danska sidan organiseras av State of Green och på svenska sidan av Sustaianble Business Hub genom GreenTech Visits.

Information om Green Cooperation Denmark-Sweden hittar du här>>
Information om GreenTech Visits hittar du här>>

Kontaktperson:
Heidi Olsson
kommunikatör
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08

Partners (kring delen Green Cooperation Denmark-Sweden): Sustainable Business Hub, Köpenhamns kommun, State of Green, Malmö Stad och Lunds Universitet.

Projektslut: 2013-12-31

Extern finansiering: Interreg IVA programmet/Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Köpenhamns kommun och Länsstyrelsen i Skåne