InnoHeat

InnoHeat

InnoHeat (Innovation in District Heating) projektet bidrar till energieffektivisering och upprustning av föråldrade fjärrvärmesystem i Polen, Litauen, Tyskland och Sverige.

Projektarbetet sker i tre steg – utveckling av skräddarsydda analysmetoder för tekniska och ledningsmässiga förbättringar av befintliga anläggningar, studiebesök och utbildningskurser baserat på resultat från de inledande analyserna och slutligen, investeringsplaner och matchning mellan projektets partners och potentiella investerare och leverantörer.

Kontaktperson:
Kamil Zajaczkowski
projektledare
e-post: kamil.zajaczkowski@sbhub.se
tfn: 073-334 76 31

Partners: Sustainable Business Hub (projektledare), ESS, Svenska Institutet, Svensk Fjärrvärme och deras motsvarande systerorganisationer i respektive land, Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet samt fjärrvärmeanläggningar i Polen.

Extern finansiering: Interreg Södra Östersjöprogrammet/Europeiska Regionala Utvecklingsfonden