Innovation genom testbeds och innovationsupphandling

Innovation genom testbeds och innovationsupphandling

Syftet med projektet är att undersöka, utveckla och konceptualisera hur efterfrågan, från både privat och offentlig sektor, på nya lösningar som förbättrar miljön stimulerar incitement för innovationer och produktutveckling hos leverantörer av miljöteknik. Projektet undersöker hur  tre olika tillvägagångssätt kan användas samt etablerar nätverk med relevanta organisationer och företag kring dessa tillvägagångssätt. De tre delarna är:

  • Vidareutveckling av konceptet Testbed, där potentiella kunder/behovsägare formulerar sitt behov varefter miljöteknikföretag pitchar lösningar för den potentiella kunden/behovsägaren. Detta tillvägagångssätt utgår från att produkter och tjänster som pitchas redan finns på marknaden.
  • Innovationsupphandling där behovsägare formulerar behov av en lösning som inte alltid redan finns på marknaden och bjuder in företag att på olika sätt utveckla produkter, tjänster och/eller system som löser behovet. Detta tillvägagångssätt riktas mot offentliga behovsägare.
  • Öppen Innovation, där ett företetag med ett utvecklingsbehov går in i en innovationsplattform och bjuder in andra företag att bidra med lösningar på utvecklingsbehovet. Detta tillvägagångssätt riktas mot privata behovsägare.

Projektet pågår fram till årsskiftet 2014/2015 och förväntas resultera i att olika koncept för de tre tillvägagaångssätten har utvecklats och testats tillsammans med relevanta aktörer. Målet är att Innovation genom Testbed ska ge en klar och tydlig utgångspunkt för implementering av de tre tillvägagagångssätten i fullskala, i etablerade partnerskap med relevanta aktörer och med en långsiktig finansiering.

Kontaktperson:
Per Simonsson
tf VD
e-post: per.simonsson@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 63

Extern finansiering: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Skåne-Blekinge