Future by Lund

Future by Lund

Future by Lund är en innovationskultur där samhälle, akademi och näringsliv tillsammans löser globala utmaningar med produkter och tjänster för framtidens hållbara städer.

Future by Lund kopplar ihop aktörer och problemägare i en öppen innovationsprocess. Fokus ligger på tre utmaningar för framtidens städer: Mobilitet, energi och belysning. Lund är rätt plats att testa och utvärdera smarta hållbara innovationer, exempelvis vid investerings- och byggprojekt.

Future by Lunds webbsida>>

Kontaktperson:
Per Simonsson
tf VD
e-post: per.simonsson@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 63

Partners: Future by Lund drivs av Lunds kommun, Ideon, Kraftringen, Lunds universitet, Eon, Region Skåne, Sustainable Business Hub, SP, Akademiska Hus och Siemens. Arbetet koordineras av Lunds kommun.

Extern finansiering: Vinnova.