Jämställd regional tillväxt

Hur skapas medlemsnytta genom att utnyttja potentialen i jämställdhet och diversitet?

Projektet kommer att ta fram verktyg för att integrera och utnyttja denna, ofta förbisedda, potential. Involverade är företagsklustren som finansieras av Region Skåne och under projektets gång kommer verktygen att appliceras både på klustrens egen verksamhet och hos intresserade medlemmar.

SBHubs roll är att ta fram och lära ut verktygen samt följa upp och coacha arbetet med verktygen i medlemmarnas vardag. I projektet ingår ett övergripande arbete med jämställdhetsintegrering vilket fokuseras kring sex workshops som hålls av Region Skåne och konsultföretaget Kontigo. 

Kontaktperson:

Io Skogsmyr
Projektledare
e-post: io.skogsmyr@sbhub.se
tfn: 0729 66 30 00

Partners: IUCSyd, Kontigo, Livmedelsakademin, Media Evolution, Medicon Valley Alliance, Mobile Heights, Packbridge, Region Skåne, Resilient Regions Association, Sustainable Business Hub, Svenskt Marintekniskt Forum.

Extern finansiering: Tillväxtverket

 Detta är en del av Region Skånes arbete med jämställd regional tillväxt

  • Matchar ert företag omvärlden?

    Börjar folk gäspa hos er när de hör ord som jämställdhet och mångfald? Genom detta projekt kan verksamheter som är medlemmar i Sustainable Business Hub och andra av regionens kluster kostnadsfritt få support för att utveckla sitt mångfaldsarbete.

    Läs mer

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!