Hämta info utanför organisationen

Vilka grupper har ni inte tillgång till inom organisationen, men som är viktiga för att de använder er – nutida eller framtida – produkt?

Vad Serie på tre workshopar (halvdagar).

Innehåll Tre olika former för att ta in information: fokusgrupper, workshops eller cases. Hur man integrerar resultatet i organisationens ordinarie arbete.

Hur Vi testar olika verktyg och ni väljer ett pilotprojekt. Vi tar fram en handlingsplan för hur ni ska förankra projektet i er organisation. Fram till nästa workshop jobbar ni med förankringen. Under den andra workshopen filar vi på detaljerna och tränar på att leda studien. Därefter testar ni er pilot i verkligheten. Till sist tränar vi på att bearbeta resultatet och skapar en struktur för ert framtida arbete.