Kommunicera till alla

Vad hade du kunnat uppnå om du visste hur du skulle kunna motivera folk som tänker helt annorlunda än du själv?

Den övergripande bilden

Vad Interaktivt seminarium (2 h)

Innehåll Hur man kan möta andra människors sätt att tänka genom det språk man använder. Du får prova både att prata med ”andras ord” och att bli bemött med ”dina ord”: förbered dig på en tankeväckande upplevelse!

Här går vi in på praktiken

Vad Serie på sex workshopar (1,5 h)

Innehåll Motivationsfilter både i dagligt tal och text.

Hur Eftersom det tar tid att lära sig att använda ovana filter kommer vi ta ett filter i taget, diskutera och träna tillsammans, och sedan får du träna i din vardag fram tills nästa workshop.