Förankring och lösningsinriktad utvärdering

Skulle du försöka vända en atlantångare genom att springa åt andra hållet uppe på kommandobryggan?

Den övergripande bilden  

Vad Interaktivt seminarium (2 h)

Innehåll Möjligheterna med förankring i alla led och hur man med enkla strukturer slipper att folk hamnar på efterkälken. Hur varje person ska få veta vad hen ska göra och att hur allas expertis och motivation tas tillvara. Lösningsinriktad utvärdering som för handlingsplanen framåt.

Här går vi in på praktiken

Vill du lära dig hur du kan jobba med förankring i din verklighet?

Vad Två workshopar (halvdagar)

Innehåll Fungerande förankring på olika nivåer.Metoder för förankring. 

Hur Föreläsning om hur hjärnan fungerar och varför förankring gör den stora skillnaden. Träning på olika verktyg. Prova verktyget på något i ditt vardagliga arbete. Nästa workshop ägnar vi åt reflektion, utveckling och plan för hur du ska använda verktyget framgent.

Träna på lösningsinriktad utvärdering - en smidig process där man utgår från det som fungerar istället för att fastna i det som går fel.

Vad Två workshopar (1,5 h)

Innehåll Lösningsinriktad utvärdering.Metoder för förankring. 

Hur Föreläsning om hur hjärnan fungerar och varför lösningsinriktad utvärdering har större chans att lyckas. Träning på olika verktyg. I den andra workshopen - efter att ha provat verktyget i ditt vardagliga arbete – reflektera och utveckla just ditt sätt att jobba med verktyget framöver.