Modern mötesteknik

Använder du samma mötesteknik till alla möten? Får du konkreta resultat från varje möte där man vet vad man ska göra och vem som har ansvaret?

Är det högt i tak och allas expertis bidrar till resultatet? Har du svarat nej på någon av ovanstående frågor har ni massor att vinna!

Den övergripande bilden  

Vad Interaktivt seminarium (2 h)

Innehåll Hur man gör möten mer kreativa, effektiva och inkluderande. Spara tid och få mer gjort. Olika möten och vilken teknik som passar var. Om du vill fortsätta att använda den teknik som togs fram av Aristoteles så kom inte hit! Här pratar vi om vad moderna idéer och forskning har bidragit med.

Här går vi in på praktiken

Vill ni spetsa er mötesteknik? Slippa tråkiga möten? Utbilda er egen diskussionsledare!

Vad Serie på sex workshopar (halvdagar)

Innehåll välja mötesmetod efter funktion, metoder för att stimulera kreativitet, hur man ser till att alla kommer till tals och hur man går från del till hel och tillbaks igen. De Bono teknik – ta ett ämne i taget.

Hur Vi testar olika verktyg och du bestämmer hur du kan öva i din vardag. Nästa workshop reflekterar vi kring hur det gick och hur tekniken kan utvecklas. Och så provar vi nya verktyg som du får testa tills nästa gång.