Jämställdhet i planer och ansökan

Skillnaden som gör skillnaden: passa på att generera konkreta resultat i jämställdhetsplanen, antingen den finns på jobbet eller i en ansökan.

Vad Två workshopar (halvdagar)

Innehåll Hur man översätter abstrakta förändringsbegrepp och värderingar till konkret verklighet.

Hur Föreläsning om hur hjärnan fungerar och varför det är svårt att skapa äkta förändring. Kreativitetsfrämjande metoder för att plocka fram exempel på konkreta utfall. Handlingsplan för hur man ska förankra detta i organisationen eller projektet. I den andra workshopen – efter att ha förankrat idéerna hos övriga involverade – reflektera och utveckla hur planen ska se ut för just din krets.