Stöd till mentorsprogram

Hur ofta följer folk dina goda råd? Råd som utgår från rådgivarens egen verklighet passar sällan mottagarens situation.

Lär dig att använda din erfarenhet på ett sätt som möter mottagaren där hen är.

Vad Två workshopar (halvdagar)

Innehåll Aktivt lyssnande, öppna frågor, en struktur för individanpassat stöd (NÖRHA), hur man skapar en konkret handlingsplan.

Hur Korta presentationer av redskapen följs avaktiv träning i grupper. Mot slutet av den första workshopen sätter du ihop en handlingsplan för hur du ska träna i vardagen fram tills nästa gång. I workshop två jobbar vi vidare med fler verktyg.