Värderingsdrivna företag

Värderingar är inte bara ett skyltfönster utan kan också skapa mervärde i det dagliga arbetet. Här får du veta hur man ser till att dra nytta av värderingarna i hela organisationen.

Den övergripande bilden  

Vad Interaktivt seminarium (2 h)

Innehåll Varför värderingar är grundbulten i motivation och en positiv arbetsmiljö. Hur mankopplar organisationens värderingar till alla förändringsnivåer inom en organisation: omgivning, beteende, kunskap/expertis, värdering/föreställningar, identitet, högre syfte.

Här går vi in på praktiken

Vill du prova att använda förändringnivåerna för att i din egen vardag?

Vad Två workshopar (halvdagar)

Innehåll Hur man översätter abstrakta förändringsbegrepp och värderingar till konkret verklighet.

Hur Föreläsning om hur hjärnan fungerar och varför synkade förändringsnivåer leder till att man lyckas. Träning på olika verktyg. I den andra workshopen - efter att ha provat verktyget i ditt vardagliga arbete – reflektera och utveckla just ditt sätt att jobba med verktyget framöver.