LOTS

LOTS

Håller ditt företag på, eller skulle vilja, utveckla miljöteknikinnovationer och behöver finansiering? Det finns pengar att hämta från EU för landsöverskridande projekt.

För att öka dina chanser att lyckas med ansökan kan vi, inom projektet LOTS, erbjuda hjälp med att välja rätt EU-program, hitta partners, få stöd vid skrivande av ansökningar och utvärdera din ansökan innan den skickas in.

Sustainable Business Hub erbjuder stöd för små och medelstora företag som är intresserade av att söka pengar hos EU-programmen: Intelligent Energy – Europe, Eco-innovation, Life+ och Horizon 2020.

Kontaktperson:
Per Flink
projektledare
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Extern finansiering: Tillväxtverket