LowTEMP

Fjärrvärme och kraftvärme spelar en viktig roll för att säkerställa en hållbar energitillförsel i ett systemperspektiv och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser i Östersjöregionen. I dagens nät finns dock utmaningar med värmeförluster, svårigheter att ta tillvara spillvärme och förnybar energi med låga temperaturer och konkurrensutmaningar när fastigheter blir mer energieffektiva och anslutningskostnaden ska bäras av färre sålda kilowatttimmar. För att säkerställa att fjärrvärmen kan fortsätta utvecklas och ha en central roll i vårt energisystem, behöver vi ny kunskap. Dessa frågor arbetar som Sustainable Business Hub  med i projektet LowTEMP. 

Projektet “Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region” (LowTEMP) arbetar för att göra fjärrvärmetillförseln i partnerregionerna mer hållbar och verkar för installation av den så kallade fjärde generationens fjärrvärmenät. Dessa system karakteriseras av distributionen av lågtempererad värme i optimalt isolerade rör med lägre rördimensioner. Samtidigt möjliggörs tillvaratagande av fler energikällor i systemet, t.ex. restvärme från industriprocesser och förnybara energikällor så som geoenergi och solvärme.

I projektet LowTEMP, samverkar 19 partners och 30 associerade organisationer från nio länder i Östersjöregionen. Dessa representerar lokala, regionala och nationella myndigheter, fjärrvärmebolag, energikontor, forskningsinstitut och intresseorganisationer. Tillsammans kommer de att förse fjärrvärmeaktörer med expertis och verktyg kring hur de kan planera, finansiera, installera och drifta smarta och hållbara fjärrvärmesystem.

LowTEMP genomförs med stöd från Europeiska Unionen (Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska grannskapsinstrumentet) inom ramen för Interreg Östersjön, programperiod 2014-2020.

Kontaktperson:
Cecilia Thapper
projektledare
e-post: cecilia.thapper@sbhub.se
tfn: 0733 34 76 33

Partners: Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences (PL); Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg (DE); ZEBAU – Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH (DE); Holbaek Municipality (DK); Gate 21 (DK); Lejre Municipality (DK); City of Malmo (SE); Thermopolis (FI); District Heating Kurikka (SE); Tartu Regional Energy Agency (EE); Riga Technical University (LV); Vidzeme Planning Region (LV); Gulbene Municipality Council (LV); Klaipeda University (LT); Public Institution Housing Energy Efficiency Agency (LT);ANO Energy Efficiency Centre (RU); District Heating Enterprise Ltd. (PL); AGFW Energy Efficiency Association for Heating, Cooling and CHP (DE).

Projektets webbsida hittar du HÄR>>

Projektlogotyp

Logotyp Interreg Östersjöprogrammet

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!