Nerv

Nerv

Nätverk för energi- och resurseffektivisering (NERV) är ett internationaliseringsprojekt delfinansierat av Tillväxtverket. Projektet inriktar sig på länderna runt Östersjön samt Norge. Produkterna som är representerade är värmeväxlare, ventilation, sol- och vindkraft, styr- och analyssystem av energi, återvinning, frekvensomriktare, rengöringssystem, duschar och belysning. 15 företag deltar i projektet tillsammans med Sustainable Business Hub. Ytterligare företag är välkomna att delta men betalar då en smärre avgift för deltagande.

Kontaktperson:
Bengt Malmberg
Affärsutvecklare
e-post: bengt.malmberg@sbhub.se
tfn: 070-619 63 13

Partners: Sustainable Business Hub (projektledare), Airec, Arvalla, Ekobalans,  Heatex, Innoventum, Kisab, Knycer, Lindinvent, MRT Systems,  NODA, NFO Drives, OCO Nordic, Orbital Systems, Wattguard och WTM i Munka Ljungby AB.

Extern finansiering: Tillväxtverket