Northern Connections

Northern Connections ska skapa samarbeten mellan klustren i de Nordsjöländerna för att stärka klustrens kapacitet. Genom Northern Connection ska fler företag engageras i gränsöverskridande innovationssamverkan. Det ska göras på två sätt. Dels ska företagen kunna pitcha sina lösningar mot de energiutmaningar som städerna och regionerna i projektet identifierar. Dels ska Living Labs (showcases) byggas där företagens lösningar implementeras.

Sustainable Business Hub roll i projektet är att ta fram företag med innovativa produkter och lösningar både till Living Labs och städernas/regionernas utmaningar. Vi ska också identifiera verktyg, utveckla klustret och hitta luckor i klustermodellen för att förbättra klusterarbetet.

Kontaktperson:
Ben Jorgensen
Projektledare
e-post: ben.jorgensen@sbhub.se
tfn: 073-852 80 00

Partners: 20 partners från Nordsjöländerna, dvs Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Belgien och Skottland.

Extern finansiering: Interreg North Sea Region

northern connections  logga

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!