Öresund Smart Cities Hub

Öresund Smart Cities Hub

Begreppet Smart Cities innebär att IT och befintliga data nyttjas för att lösa klimat-, miljö-,energi- och infrastrukturella utmaningar i städer och boendemiljöer. Målet med projektet är att genom gränsöverskridande samarbete stärka innovationskapaciteten i Öresundsregionen. Man vill föra samman världsledande kompetens inom cleantech med den stora IT-sektor som finns i Öresund och bland annat skapa en ny plattform för innovation.

Kontaktperson:
Per Simonsson
tf VD
e-post: per.simonsson@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 63

Partners: Lunds Universitet, Köpenhamns kommun, Region Skåne, Copenhagen Cleantech Cluster, Ålborgs Universitet, Region Själland, Danmarks Tekniska Universitet, Region Hovedstaden, Malmö Stad och Sustainable Business Hub

Extern finansiering: Interreg IVA programmet/Europeiska Regionala Utvecklingsfonden