Projektnätverk kring Resurseffektivitet och Avfall

Projektnätverk kring Resurseffektivitet och Avfall

Huvudsyftet med nätverkets initiativ och det föreslagna projektet är att omsätta och använda kunskapen och resultaten som kommit fram i tidigare Östersjöprojekt, samt att öka synligheten och spridningen av befintliga resultat. Resurser och kunskap kommer att kombineras för att sprida verktyg och "best practices" av de involverade projekten.

Projektets huvudmål är att möjliggöra förberedelser för en ansökan i kommande programperiod med start 2014.

Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, som driver projektet RECO Baltic 21 Tech. Övriga medverkande är Sustainable Business Hub (Waste to Resources, Innoheat och Euroslam), Mälardalens högskola (REMOWE), Sustainable Sweden South East (Stardust) och Håll Sverige Rent (MARLIN). Samtliga projekt finansieras av de olika INTERREG-programmen för Baltic Sea Region.

Kontaktperson:
Kamil Zajaczkowski
projektledare
e-post: kamil.zajaczkowski@sbhub.se
tfn: 0733-34 76 31

Extern finansiering: Tillväxtverket