Rest till bäst – Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället

Syftet med projektet är att omvandla organiska restprodukter till en kommersiell produkt, biokol. Genom att använda pyrolysteknik får vi ett biokol med fosfor men utan miljöfarliga ämnen såsom kadmium.

I projektet kommer vi att

  • Optimera pyrolysprocessen
  • Utvärdera biokols egenskaper som växtsubstrat
  • Testa en pyrolysanläggning och teknologi för nya råmaterial
  • Genomföra odlingstester med biokol, i urban miljö
  • Utvärdera möjligheter att använda biokol i andra applikationer, t ex i biofilter och vid jordtillverkning
  • Utvärdera biokolets potential som kolsänka
  • Biokols egenskaper som växtsubstrat att utvä
  • Restprodukterna kan vara slam från VA-verk, park- och trädgårdsavfall, alger och restprodukter från lantbruket.
  • Ta fram en affärsmodell för effektiv och lönsam produktion av biokol

Kontaktperson:
Håkan Rosqvist
VD
e-post: hakan.rosqvist@sbhub.se
tfn: 0734-38 74 55

Partners: Lunds kommun (projektledare), Sustainable Business Hub, Bara Mineraler, Belyazid Consulting & Communication, ECOERA, Ekobalans, Malmö stad, RISE, Scandinavian Green Roof Institute, Skånefrö, SLU, Trelleborgs kommun, Uppsala kommun och Veg Tech

Extern finansiering: Vinnova

 

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!