REX - regional export i samverkan

Målet med REX är att förkorta vägen till exportaffär för miljöföretagen och därigenom öka miljöexporten från södra och västra Sverige. För att nå dit kommer projektet att identifiera marknader att satsa på. Fokus läggs på marknader med behov inom de starkaste miljöteknikbranscherna i västra och södra Sverige. Östersjöregionen är prioriterad.

Projektet kommer att vidareutveckla företagskluster för att företagen ska kunna agera ”storföretag” och stärka varandra genom samverkan på exportmarknaderna.

Se filmen som beskriver REX.Kontaktperson:

Bengt Malmberg
affärsutvecklare
e-post: bengt.malmberg@sbhub.se
tfn: 070-619 63 13

Partners: Sustainable Business Hub. (Business Region Göteborg driver ett systerprojekt i Västra Götaland. Business Sweden samverkar kring projekten)

Projektslut: 2013-12-31

Extern finansiering: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Skåne