SUD – den skånska modellen för hållbar stadsutveckling på export

Sustainable Urban Development samlar företag och andra aktörer inom området Hållbar Stadsutveckling för att främja tillväxt, internationell konkurrenskraft och export inom området. Företag som är med i gruppen är i huvudsak tjänsteproducerande.

Övergripande mål med projektet är att möjliggöra ökad export av tjänster kring hållbar svensk stadsutveckling. Indirekt kommer detta även att leda till ett förfinat erbjudande på den svenska marknaden genom en kompetenshöjning av klustrets medlemmar. Erbjudandet är främst tänkt att riktas mot offentliga organisationer så som regioner, städer eller kommuner, men även mot större exploatörer.

Kontaktperson:
Heidi Olsson
kommunikatör
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08

Partners: Sustainable Business Hub (projektledare), FOJAB arkitekter, sandellsandberg, Sweco, Tengbom, Trivector, Tyréns, Urban Water Management och White.

Projektslut: 2013-12-31

Extern finansiering: Delegationen för Hållbara Städer

Sustainable Urban Development

Sustainable Urban Development är ett triple helix-kluster som består av offentlig sektor, akademi och näringsliv. Följande aktörer är deltagare i gruppen:

Atkins
E.ON
FOJAB arkitekter
LINK Arkitektur
Skanska
Sweco
Trivector
Tyréns
White

Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet (IIIEE)
LTH
Malmö Högskola
SLU
ISU

Helsingborgs Stad
Kristianstads kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö Stad
Staffanstorps kommun
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne

Gruppens erbjudande>>