Testbädd för grönblå urbana lösningar

I projektet ska företag som arbetar med grönblå lösningar kunna testa sina produkter och få prestandan verifierad. Produkter som kan komma att testas är nya typer av gröna tak, gröna fasader, anläggningar för dagvattenfördröjning och/eller -rening, biotoper med hög mångfald och låg driftskostnad, innovativa system för urban odling och miljöer anpassade för utomhuspedagogik. Testbädden kommer att ha sin bas i Augustenborg och Sofielund i Malmö.

I dag finns ingen liknande testbädd vare sig nationellt eller internationellt.

Sustainable Business Hub ansvarar för att utveckla testbädden och skapa klusteraktiviteter. Vi ska koppla företag till testbädden för tester, bygga värdekedjor, marknadsföra testbädden, hitta affärsmöjligheter, genomföra exportaktiviteter och ta emot besök.

Kontaktperson:
Per Flink
Projektledare
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Partners: Malmö stad (projektledare), Alnarp Cleanwater Technology, BG Byggros, EkoBalans Fenix, Ekologigruppen, IVL Svenska Miljöinstitutet, MKB, Scandinavian Green Roof Institute, SLU och Terrigio.

 

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!