Urban Baltic Industrial Symbiosis

Urban Baltic Industrial Symbiosis fokuserar på att utveckla industriell symbios så att restvärme och andra restprodukter som i dag går till spillo, kan komma till nytta i stället. Fyra anläggningar (sites) kommer att användas som pilotområden för industriell symbios. Under projekttiden ska en verktygslåda tas fram över hur man arbetar med industriell symbios. Den kan t ex innehålla analysmetod för potentialen för industriell symbios på en site, best practise, affärsmodeller och finansieringsmodeller.

Sustainable Business Hub roll är att tillföra kunskap i affärsrelaterade frågor såsom, finansiering, affärsutveckling, entreprenörskap och innovation. Vi ansvarar för att ta fram affärsmodeller och finansieringsmodeller till verktygslåda.

Kontaktperson:
Per Flink
Projektledare
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Partners: Energikontoret Skåne (projektledare), Sustainable Business Hub, Malmö stad, Bjuvs kommun, Lithuanian District Heating Association, Silute District Municipality, Rostock University, Kalundborg Municipality – Symbiosis Center Denmark, Kalundborg Utility och Gdansk University of Technology.

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!