VinnVäxt

Sustainable Business Hub har tilldelats planeringsbidrag för att skriva en projektansökan om ett tioårigt projekt.  Även ett konsortium kring Lunds Universitet och ett kring Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp fick planeringsbidrag. Dessa tre projekt arbetas nu samman för at bli ett projekt. Skåne har nu möjlighet att få 100 miljoner kronor för utveckling av ett Internationellt Center of Excellence för hållbara städer. Men det förutsätter att näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet tillsammans satsar och aktivt medverkar. Malmö Stad och Lunds kommun är nyckelaktörer och kommer att erbjuda de fysiska arenorna för att testa lösningar.

Projektet ska bygga en excellent innovationsmiljö för lösningar inom energi, avfall, vatten och byggnadsautomation, belysning m m. Det är hård konkurrens om pengarna då bara 1-2 projekt i Sverige kommer att tilldelas medel. Besked väntas under sommaren.

Kontaktperson:
Douglas Almquist
administrativ chef
e-post: douglas.almquist@sbhub.se
tfn: 0733-34 76 32

Partners: Sustainable Business Hub, SLU, LU Open, Region Skåne, Lunds kommun och Malmö Stad

Projektslut: 2013-05-06

Extern finansiering: Vinnova