Waste to Resources

Projektet Waste to Resources bidrar till ett bättre utnyttjande av avfall som värdefull resurs i Polen, Tyskland och Sverige. Projektet riktar in sig på metoder för att öka och förbättra källsorteringen hos hushållen och småföretag.

Waste to Resources arbetar aktivt med målinriktade informationskampanjer om avfallssortering, utvecklar pilotprojekt och metoder och delar kunskapen över gränserna.

Kontaktperson:
Mats Larsson
projektledare
e-post: mats.larsson@sbhub.se
tfn: 073-355 24 11

Partners: Sustainable Business Hub (projektledare), VA Syd, Sysav, NSR, Kristianstad Renhållning, universiteten i Lund, Wismar och Greifswald, samt de polska kommunerna Koszalin och Szczecin.

Projektslut: 2013-10-31

Extern finansiering: Interreg Södra Östersjöprogrammet/Europeiska Regionala Utvecklingsfonden