top of page
Räst_till_best.jpg
Vinnova_green_payoff_RGB.png

Rest till Bäst

Rest till Bäst är ett projekt med 15 partners, som representerar universitet, större företag, småföretag och kommuner. Projektet har som mål att ta fram lösningar för samhällets organiska restprodukter och skapa biokol, samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.

MÖJLIGHETER FÖR FÖRETAG, KOMMUNER OCH AKADEMI I PROJEKTET:

 • Ta del av ny och samlad kunskap om biokol

 • Inspiration och identifiering av möjligheter för hur biokol från park- och trädgårdsavfall, slam, alger och tång kan användas på ett cirkulärt sätt

 • Kunskap om cirkulära affärsmodeller för biokol och värden för kommunen

 • Inspiration för företag om hur man kan skapa nya värdekedjor av sitt organiska avfall

Pyrolysteknik används för att ta fram biokol från restprodukter som slam från VA-verk, park- och trädgårdsavfall, alger samt restprodukter från lantbruket. Olika processer och metoder utvärderas för att kunna producera biokol med önskvärda egenskaper såsom tex fosfor men utan icke önskvärda ämnen såsom tex kadmium. I projektet utförs bla odlingstester med biokol i urban miljö, dessutom utvärderas biokolets potential som kolsänka samt affärsmodeller tas fram för effektiv och lönsam produktion av biokol. Allt i syfte att rätt biokol hamnar på rätt plats!

MER INFORMATION OM PROJEKTET

Rest till Bästs webbsida här

Webbföreläsningar om biokol här

Publikationer om biokol här

Annan intressant läsning om biokol här

Projektet finansieras av Vinnova och projektets partners.

Kontaktperson:
Håkan Rosqvist

VD
e-post: hakan.rosqvist@sbhub.se
tfn: 073-438 74 55

Huvudpartners:

 • Lunds kommun (projektledare)

 • Malmö stad

 • RISE

 • Skånefrö

 

Övriga partners:

 • Bara Mineraler

 • Belyazid Consulting & Communication

 • ECOERA

 • Ecotopic

 • Ekobalans

 • Scandinavian Green Roof Institute

 • SLU

 • Trelleborgs kommun

 • Uppsala kommun

 • Veg Tech

bottom of page