top of page

SCA +

SCA-logo-(1500p).png

SCA + bygger på det dansk/svenska partnerskapet från det Interreg ÖKS-stödda projektet SCA (Smart Cities Accelerator). SCA + kommer att fokusera på en helhetssyn utifrån en grön strategi där stad, stadsdelar, byggnader och medborgare tillsammans samordnar aktiviteter på nya sätt med nya verktyg och i nya konstellationer.

 

SCA + kommer att utveckla och testa metoder för att planera, samordna och genomföra åtgärder för grön omställning med krav på flexibilitet och insatser som både minskar energianvändningen och ökar andelen förnybar energi.

 

SCA + aktiviteter och förväntade resultat är direkt kopplade till viktiga politiska initiativ och transformationen av samhället under de kommande åren på lokal, nationell och europeisk nivå, för betydande minskning av koldioxidutsläpp.

SCA + förväntas resultera i:

  • Nya modeller/metoder och verktyg för helhetsplanering och samordning av energi i städer och stadsdelar.

  • Ny insikt i hur nya konstellationer inom det gröna energiområdet kan bidra till omställningen av samhället.

  • Nya metoder och tekniker för att leverera och utnyttja förnybar energi mer flexibelt och effektivt på stadsdels- och byggnadsnivå.

  • Proof-of-concept på modeller som säkerställer de mest energieffektiva renoveringsåtgärderna på offentliga byggnader och i bostäder.

  • Nya, testade modeller för samhällsengagemang som säkerställer en snabbare grön övergång.

 

Med ovanstående är visionen att modeller och metoder som utvecklats i SCA + kan replikeras och skalas upp på nationell och europeisk/internationell nivå och därmed ha störst möjlig effekt på omställningen mot det gröna hållbara samhället.

Projektet finansieras av delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Oresund-Kattegat-Skagerrak_rgb_480px.jpg

Kontaktperson:
Per-Johan Wik
Projektledare
e-post: per-johan.wik@sbhub.se
tfn:
073-334 76 33

 

Danska partners:

Høje-Taastrup Kommune

Københavns Almene Boliger

Lyngby-Taarbæk Kommune

Københavns Kommune

Hørsholm Kommune

DTU

Svenska partners:

E.ON Energilösningar AB

E.ON Energidistribution AB

Lunds Universitet/IIIEE

Lunds Universitet/Matematik-
centrum

Malmö stad

Sustainable Business Hub

bottom of page