top of page

Smart City Sweden

Smart City Sweden är en nationell export- och demonstrationsplattform som lyfter fram svenskt kunnande kring smarta och hållbara städer för en internationell marknad. Fokusområdena är miljöteknik, mobilitet, digitalisering, stadsplanering och social hållbarhet.

Målet för Smart City Sweden är att öka antalet relevanta besök till Sverige vilket i sin tur ska bidra till att öka spridningen av svenska lösningar, öka exporten för svenska företag och bidra till att uppfylla FN:s globala mål till 2030.

Verksamheten omfattas av ett nationellt kansli, som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, och sex regionala noder för att göra det möjligt att visa på goda exempel i hela landet. Ambitionen är att visa upp det bästa i regionerna och stor vikt kommer att läggas på berättelsen om Sveriges utveckling kopplat till hållbara lösningar där företag som kan bidra till en hållbar stad synliggörs och involveras.

 

Noden för Region Syd koordineras av Sustainable Business Hub.

 

Särskilt fokus i satsningen läggs vid uppföljning av de internationella besöken. En gemensam process ska tas fram i syfte att underlätta för svenska företag att exportera sina lösningar och därmed bidra till att lösa urbana utmaningar runtom i världen.

 

Smart City Sweden är inte ett projekt utan ett uppdrag som finansieras och koordineras av Energimyndigheten på uppdrag från regeringen. Förutom själva export- och investeringsplattformen innefattar Smart City Sweden-uppdraget även ett utökat samarbete mellan sju myndigheter, fortsatt stöd till Swedish Cleantech, samt ett övergripande utvärderingsuppdrag.

Smart City Swedens webbsida>>

Kontaktperson:
Astrid Hackl

Affärsutvecklare
e-post: astrid.hackl@sbhub.se
tfn: 070-200 97 95

bottom of page