Sofie Andersson

sofie_andersson.jpg

Sofie Andersson
Projektledare

Tfn: 076 634 75 12

E-post: sofie.andersson@sbhub.se

Sofie arbetar bland annat med projekten Circular builders, Greater Copenhagen Green Deal och GreenBond 2. Hon har tidigare erfarenhet av innovationssamarbeten och grön omställning på nordisk nivå. Närmast kommer Sofie från en praktiktjänst på Nordic Innovation i Oslo.

Sofie har en mastersexamen i tillämpad klimatstrategi från Lunds universitet. Härifrån bär hon med sig en kompetens om aktörers förmåga att hitta lösningar inom utsläppsreducering och klimatanpassning.