Nätverkets story

Historien om nätverket som gav miljöteknik en mötesplats

Ur ett Agenda 21 nätverk med fokus på miljö och hållbarhet kom sig Sustainable Business Hub. Tankar och idéer kring hur miljöteknik skulle kunna bidra till ökad hållbarhet och uppfyllda krav på klimatanpassning fanns. Men hur gå från idé till handling?

Idén om ett nätverk, eller en ”hub”, grundades i övertygelsen om att det behövdes en mötesplats som engagerade olika delar av samhället. Det behövdes någon som tog tag i träffen, mötet och koordineringen. Sustainable Business Hub tog initiativet att bli den organisation dit olika aktörer kunde ansluta sig och såg till att det fanns en tid och en plats för att idéerna skulle kunna komma upp på bordet. De som ville vara med i nätverket trodde på att tekniska lösningar kunde ta hållbarheten och konsumtionssamhället till en bra nivå. Sustainable Business Hub blev ett namn och också den naturliga mötesplatsen för de som annars inte skulle mötts...