Urban Magma

Urban Magma

Urban Magma är ett Vinnväxt-initiativ som leds av Sustainable Business Hub, med finansiering från Vinnova.

Urban Magmas vision är att Sydsverige ska bli en internationellt ledande plats för utveckling av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem: energi, VA, avfall och grönstruktur. En plats som lockar utländska företag och investerare till regionen och skapar tillväxt i våra miljöteknikföretag.

I Urban Magma formulerar kommuner, företag och akademi tillsammans stadens behov. Företagen matchas mot behoven för utveckling av produkter och tjänster.

Urban Magma har som mål att akademin och företagen ska växa och utvecklas så att export av varor, system och tjänster ökar och skapar fler arbetstillfällen hos både företagen och akademin i regionen.

Vi arbetar med två centrala processer; formulering av stadens behov och utveckling av innovationer.

Till webbsidan>>

Kontaktperson:
Håkan Rosqvist
VD
e-post: hakan.rosqvist@sbhub.se
tfn: 0734-38 74 55

Partners: Sustainable Business Hub (processledare), Lunds kommun, Malmö Stad, Helsingborgs Stad, RISE och NSR (Nordvästra Skånes Renhållningssällskap)

Extern finansiering: Vinnova

 

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!

Få koll med vår nyhetsbrief

Vi gör det enkelt för dig och sammanfattar det viktigaste ca 1 gång i månaden.

Starta prenumeration