top of page

Utveckling av innovationsprojekt

Som medlem har du alla möjligheter att styra vilka projekt vi utvecklar. De projekt vi driver ska ge nytta till dig som medlem och vem vet bättre än du vad som ger nytta för din organisation.

 

Att utveckla en projektansökan startar ofta med att vi samlar en grupp av medlemmar, vi kallar det fokusgrupp. Vi bjuder även in andra som vi tror är intresserade av den specifika frågan. 
 

Vi erbjuder oss att koordinera arbetet med ansökan och även att stå som projektägare. Det innebär att vi sköter administrationen och din organisation kan koncentrera sig på utförandet i projektet.

bottom of page