Pitching Arena

Pitching Arena är för dig som vill hitta kontakter utomlands. Innehållet i en Pitching Arena är olika från gång till gång men innehåller alltid ett tillfälle när företag pitchar mot utländska potentiella kunder. Förutom pitchning, kan arrangemanget innehålla seminarium, studiebesök och matchmaking. Arrangemanget kan vara en eller flera dagar.

Som medlem i Sustainable Business Hub kan du påverka vilken marknad vi ska besöka, vad programmet ska innehålla samt vilka företag och organisationer som bjuds in eller besöks. Vi försöker matcha dina önskemål i så stor utsträckning som möjligt.

Vi samarbetar med både svenska konsulter och utländska organisationer om Pitching Arena. Vi har samarbetsavtal med bland annat klusterorganisationer i Polen, Norge, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Österrike, Sydafrika, Japan, USA och Kanada. Våra samarbetspartners IVL och Teknikdalen erbjuder tjänster i Kina och Indien där de har lokala kontor.

För mer information, kontakta:
Ben Jorgensen
Junior Projektledare
e-post: ben.jorgensen@sbhub.se
tfn: 076-610 05 30 

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!

Få koll med vår nyhetsbrief

Vi gör det enkelt för dig och sammanfattar det viktigaste ca 1 gång i månaden.

Starta prenumeration

Kalendarium

Se kalendarium