Envir

Plockanalyser av hushålls- och industriavfall

Envir genomför plockanalyser av hushållens osorterade restavfall, matavfall, förpackningsmaterial, grovsopor samt på annat avfall enligt kundernas behov.

  • Hushållens restavfall/brännbart
  • Hushållens matavfall
  • Förpackningsmaterial/producentansvarsmaterial
  • Grovsopor
  • Annat

Envir genomför plockanalyser på företags osorterade restavfall, brännbart avfall samt på annat avfall enligt kundernas behov.

  • Osorterat restavfall
  • Brännbart avfall
  • Förpackningsmaterial/producentansvarsmaterial
  • Annat

Envirs webbsida>>

Kontakta oss

Vill du vara en del av Vera Park? Beskriv ditt intresse så kontaktar vi dig.

Kontaktformulär

15 företag i Vera Park

Förutom Sustainable Business Hub ingår följande företag i Vera Park i dag.