KAABS

Nytt liv åt skrot, utvinning av metall ur bottenaska, utveckling av slaggrus

Återvinning av stål- och metallskrot
Genom att återvinna stål- och metallskrot är KAABS Nordic AB en del av den cirkulära ekonomin och bidrar till en mer hållbar framtid för samhället i stort. Insamlat skrot kontrolleras, sorteras och bearbetas för att uppfylla stål- och metallverkens krav på kvalitet för att det så småningom ska kunna användas som återvunnen råvara till nya produkter. KAABS arrenderar nästan 25 000 kvm mark i Vera Park för att uppföra en ny anläggning – med bland annat en produktionshall på ca 6 500 kvm – som beräknas vara klar för inflyttning i slutet av 2016. Här ska företaget med den senaste tekniken kunna ta hand om och förädla upp till 80 000 ton stål- och metallskrot varje år.

Utvinning av metall ur bottenaska
Slaggrus är avfallsbranschens namn på förädlad bottenaska från förbränning av hushålls- och industriavfall i en rosterpanna.  KAABS Nordic AB hanterar som underentreprenör till NSR ca 35 000 ton bottenaska per år från Öresundskrafts förbränningsanläggning i Vera Park. KAABS siktar och sorterar askan i olika fraktioner samt utvinner metaller med hjälp av bl a magnetseparation och virvelströms¬separation. Restprodukten, slaggruset, används idag inom NSR:s område medan de olika metaller som utvunnits går till stål- och metallverk för att sedan bli återvunnen råvara till nya produkter.

Utveckling av slaggrus från bottenaska
KAABS Nordic AB driver tillsammans med NSR och Öresundskraft ett forsknings- och utvecklingsprojekt som undersöker hur man genom sortering och bearbetning av bottenaska från avfallsförbränning kan utvinna ett miljöanpassat konstruktionsmaterial i form av slaggrus. Målet är att utveckla tekniken så att kvaliteten på det bearbetade och renade slaggruset blir så hög att det kan användas som en säker, användbar och värdesatt grusprodukt i bygg- och anläggningsindustrin.

KAABS webbsida>>

Kontakta oss

Vill du vara en del av Vera Park? Beskriv ditt intresse så kontaktar vi dig.

Kontaktformulär

15 företag i Vera Park

Förutom Sustainable Business Hub ingår följande företag i Vera Park i dag.