OCO Nordic

Rengör utan lösningsmedel och kemikalier

OCO Nordic AB arbetar med en miljövänlig ytrengöringsteknik, så kallad torrisblästring. Många utrustningar är svåra att rengöra beroende på konstruktion, material eller placering av ytor. Torrisblästring med OCO:s metod tar skonsamt bort besvärliga ytbeläggningar utan vatten, lösningsmedel eller andra kemikalier. Vid blästring används pellets av torris som inte har slipande effekt som skadar underlaget. Rengörs till exempel en värmeväxlare återfår systemen sin prestanda, vilket innebär energibesparing och ökad funktionstillgänglighet. OCO Nordic har genomfört två projekt där Tillväxtverket och VINNOVA stått för en del av finansieringen.

OCO Nordics webbsida>>

Kontakta oss

Vill du vara en del av Vera Park? Beskriv ditt intresse så kontaktar vi dig.

Kontaktformulär

15 företag i Vera Park

Förutom Sustainable Business Hub ingår följande företag i Vera Park i dag.