OX2

Fjärrvärme av deponigas

Företaget OX2 förvaltar, förvärvar och utvecklar anläggningar för förnybar energi i hela Norden, ett av företagets fokusområden är bioenergi. Sedan 2013 driver de fjärrvärmeanläggningen på Vera Park. Produktionen av fjärrvärme drivs av den metangas som bildas i NSR:s närliggande deponi med sluttäckt avfall. Gasen samlas upp med hjälp av ett omfattande nät av ledningar, något som förhindrar utsläpp av metan till atmosfären. Sedan 2014 har OX2 kommit igång på allvar och producerar samt säljer fjärrvärme i regionen.

OX2s webbsida>>

Kontakta oss

Vill du vara en del av Vera Park? Beskriv ditt intresse så kontaktar vi dig.

Kontaktformulär

15 företag i Vera Park

Förutom Sustainable Business Hub ingår följande företag i Vera Park i dag.