TMR

En viktig länk i återvinning av papper

TMR AB:s dotterbolag, TMR Production AB, finns sedan mars 2016 i Vera Park. TMR AB har flerårig erfarenhet av insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från hushåll och verksamheter inom NSR:s ägarkommuner. I och med TMR Production AB:s inträde på returpappersanläggningen har samarbetet inom Vera Park och NSR fördjupats och intensifierats. TMR Production AB tar emot, sorterar, balar, mellanlagrar och utlastar idag ca 30 000 ton förpackningar och tidningar per år. TMR AB:s ambition är att i samarbete med övriga företag inom Vera Park samt andra verksamheter och kommuner inom regionen öka mängden insamlat och återvunnet material och på så sätt ge vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle.

TMRs webbsida>>

Kontakta oss

Vill du vara en del av Vera Park? Beskriv ditt intresse så kontaktar vi dig.

Kontaktformulär

15 företag i Vera Park

Förutom Sustainable Business Hub ingår följande företag i Vera Park i dag.