WSP

Hjälp med miljö- och hållbarhetsfrågor

Konsultbolaget WSP Sverige är en del av Vera Parks kompetensnätverk med expertis inom bland annat miljöjuridiska frågor. WSP har en bred kunskap inom de verksamhetsområden som bedrivs i Vera Park och erfarenhet av revisioner, oberoende granskningar och riskbedömningar av olika slag för industriparkens räkning. Med fokus på miljö, energi, kvalitet och arbetsmiljö erbjuder WSP tjänster och stöd i tillståndsprocesser och kontakt med myndigheter. De hjälper också kunder med hållbarhetsredovisning, projektutveckling och extern finansiering via fonder och program.

WSPs webbsida>>

Kontakta oss

Vill du vara en del av Vera Park? Beskriv ditt intresse så kontaktar vi dig.

Kontaktformulär

15 företag i Vera Park

Förutom Sustainable Business Hub ingår följande företag i Vera Park i dag.