Vision och verksamhetsidé

VISION
Vi genomför agendan för ett grönare samhälle.

VERKSAMHETSIDÉ
Vi erbjuder en plattform för samverkan där gröna innovationer, utveckling och affärer skapas.