top of page

Andreas Englöv Ek

Porträtt Andreas Englöv Ek

Andreas Englöv Ek

CFO

Tfn: 076-634 75 62

E-post: andreas.ek@sbhub.se

Andreas är sedan 2019 anställd på Sustainable Business Hub. Han har lång erfarenhet av projektfinansierad verksamhet från offentlig och privat sektor. Andreas kommer närmast från Miljöförvaltningen i Stockholms stad där han var ekonomiansvarig i ett Smart City-projekt.

bottom of page