top of page

OM OSS

Sustainable Business Hub är en klusterorganisation i södra Sverige med inriktning mot smarta hållbara städer. Verksamheten utgår från den ideella föreningen och dess medlemmar och drivs i ett aktiebolag som ägs av den ideella föreningen. Våra medlemmar kommer från både näringsliv, offentlig verksamhet och akademi.

 

Sustainable Business Hub grundades år 2000 och är ett av åtta kluster som Region Skåne stödjer.

 

Vi finansieras genom medlemsavgifter, bidrag från Region Skåne, projektmedel från Vinnova och olika EU-fonder samt medel för uppdrag inom Smart City Sweden.

VÅR VISION

Vi genomför agendan för ett grönare samhälle.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Vi erbjuder en plattform för samverkan där gröna innovationer, utveckling och affärer skapas.

VÅRT FOKUSOMRÅDEN

Vi ska

  • bygga nätverk mellan företag, offentlig sektor, universitet och högskolor samt organisationer

  • vara ett nav för utveckling och spridning av goda exempel

 

för att

  • underlätta marknadsföringen och kommersialiseringen av medlemsföretagens produkter, kunskap och systemlösningar

  • förbättra möjligheterna för export

 

i syfte att

  • hjälpa företag att lyckas bättre och få en positiv tillväxt

  • vara en aktiv part som bidrar till en förbättrad miljö i Östersjön

bottom of page