top of page

Internationalisering

Som medlem kan du få stöd i ditt internationaliseringsarbete på flera olika sätt. Vi har ett stort internationellt nätverk genom våra samarbeten i internationella projekt och inte minst genom vårt medlemskap i International Cleantech Network (ICN).

 

Inom internationalisering erbjuder vi bland annat:

  • Matchning

  • Kontakter

  • Tillgång till kontor och hjälp att boka möten hos våra ICN-systerkluster när du är på affärsresa

  • Tillgång till ICN Solution – en plattform för erbjudanden samt utveckling av nätverk och samarbeten både internationellt och nationellt

  • Omvärldsbevakning av svenska internationaliseringssatsningar

bottom of page