top of page

MEDLEMSERBJUDANDE

Förutom att Sustainable Business Hub inriktar verksamheten mot tre olika områden:

hållbar energi,

klimatanpassning och

cirkulär resurshantering,

 

fokuserar vi våra erbjudande kring fem aktiviteter:

 

För mesta möjliga effektivitet och nytta för dig som medlem, försöker vi ofta kombinera dessa. Till exempel kan vi i ett projekt jobba både med internationalisering, matchning med behovsägare och synliggörande av medlemmar. Om du som medlem har önskemål om andra aktiviteter, hör av dig till din kontaktperson så ser vi vad vi kan göra. Sustainable Business Hub finns till för er!

bottom of page