top of page

MEDLEMSERBJUDANDE

Vårt främsta erbjudande är kontakter, kontakter och åter kontakter. Vi underlättar bland annat kontakterna mellan företag, offentlig verksamhet och forskning. Medlemmarna och deras affären är i fokus liksom kommunernas ambition att bli mer hållbara.

Vi fokuserar vårt arbete på tre områden:

  • Affärsutveckling och innovation

  • Hemmamarknad

  • Ökad export

Allt bygger på vårt nätverk och ditt engagemang. Ju mer du engagerar dig ju mer nytta får du ut. Berätta för oss vad du behöver och vi ser vilka tjänster som passar dig eller om vi kan utveckla något nytt tillsammans.

bottom of page