BLI MEDLEM

Medlemmar i Sustainable Business Hub betalar en årlig serviceavgift som grundar sig på vilken typ av organisation man är. För företag har vi tre olika avgiftsnivåer baserat på årsomsättning. Avgifterna betalas per kalenderår. Vi tar också ut en medlemsavgift om 100 kr/år.

 

​Serviceavgifter:

2 900 kr för företag med en årsomsättning <10 mkr

11 900 kr för företag med en årsomsättning 10-50 mkr

19 900 kr för företag med en årsomsättning >50 mkr

19 900 kr för kommun, region, universitet och högskola

2 900 kr för övriga organisationer

Bli en del av vårt medlemsnätverk

astrid_hackl.jpg

Vill du prata med någon om vad du kan förvänta dig som medlem? kontakta vår medlemsansvariga.

 

Astrid Hackl
e-post: astrid.hackl@sbhub.se
tfn: 070-200 97 95