top of page

Dataskyddspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Sustainable Business Hub samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på communication@sbhub.se.  
 
När du kontaktar oss eller anmäler dig till någon av våra tjänster så accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Sustainable Business Hub använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.
 
För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?
Denna dataskyddspolicy täcker alla personuppgifter som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, utbildningar, kontakt per telefon eller mail och på evenemang. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på olika sätt t.ex. från webbplatser med personuppgifter som har samlats in från event. När du anger dina personliga uppgifter som namn, e-postadress osv. som sedan lagras i vårt system, så kan den informationen lagras på fler än ett ställe.
 
Information som du ger till oss 
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du skickar in en medlemsansökan, när du deltar på ett möte, anmäler dig till ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:
•    Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
•    Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.  
 
Information vi samlar in om dig 
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):
•    Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
•    Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köper, ex utbildningar, seminarier, konferenser, publikationer, rapporter, prenumerationer, nyhetsbrev du läst m.m.
•    Finansiell information – betalningshistorik.
•    Historisk information – tidigare köp, deltagande på seminarier/möten, betalningshistorik.
•    Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).   
 
Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig, utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund eller uppfylla de rapporteringskrav vi har gentemot myndigheter.

Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.
 
Vad gör vi med informationen? 
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra medlemmar och andra intressenter samt för att uppfylla rapporteringskrav till myndigheter. 

Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna
Sbhub kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kan komma att behandla vissa personuppgifter utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör som vi har ingått avtal med. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. 
 
Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
•    Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. Du har rätt att få den här typen av uppgifter som mest en gång per 12 månader.
•    Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
•    Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att ditt persondata inte längre är nödvändigt för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kan komma ifrån bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från lagstiftning vad gäller konsumenträtt. Rapporteringsskyldigheter gentemot myndigheter kan också hindra oss från att radera personuppgifter.
 
Hur är det med cookies och liknande tekniker?
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att våra webbplatser ska fungera optimalt. 
 

Kontakt

Du kan skriva till oss, se adress i sidfoten nedan.

Du kan också ta direkt kontakt med någon medarbetare, se kontaktsidan.

bottom of page