top of page
Arcadia_logo_payoff.png
Logotyp EU

ARCADIA

De senaste 40 åren har temperaturen ökat markant i Europa, vilket har ökat frekvensen av extremväder som torka, översvämningar och värmeböljor med svåra följder för människor, naturen och ekonomin. Projektet ARCADIA (TrAnsformative climate ResilienCe by nAture-baseD solutions in the contInentAl bio-geographical region) svarar på Europas växande behov av klimatanpassningsåtgärder.

 

Ett regionalt partnerskap för Skåne har samlats för att under 2024-2027 utveckla sin resiliens mot klimatförändringar genom blågröna och naturbaserade lösningar. Projektet inkluderar ett strategiskt arbete för att införliva naturbaserade lösningar och klimatanpassning i Skånes framtida utveckling. Som modell-region ska partnerskapet också sprida sina framgångslösningar till andra europeiska regioner i projektet.

 

 • Tre stora städer och Klimatkommuner – Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun – designar, utvecklar och visar upp sina framgångar inom naturbaserad  klimatanpassning på den europeiska arenan.

 • Sustainable Business Hub bidrar i det regionala och kommunala strategiarbetet för naturbaserade lösningar, och koordinerar det skånska partnerskapet. Vi arbetar även för att knyta in aktörer från den blågröna sektorn i projektets utveckling.

 • Institutionen för människa och samhälle på Sveriges Lantbruksuniversitet tar en ledande roll i regionöverskridande forskningssamarbeten om naturbaserade lösningar, beteendeförändringar och policyutveckling för klimatanpassning i Europa..

 • Region Skåne stöttar projektet genom engagemang i FIRS (Forskning- och Utvecklingsrådet i Skåne) och leder det regionala strategiarbetet för klimatanpassning.

 

Projektet finansieras delvis av Horizon Europe.

Läs mer här: https://cordis.europa.eu/project/id/101112737

Kontaktperson:

Håkan Rosqvist

Projektledare

e-post: hakan.rosqvist@sbhub.se

tfn: 073-438 74 55

Alice Petersson

Projektledare
e-post: alice.petersson@sbhub.se
tfn: 070-820 59 90

Partnerskapet för Skåne:

 • Sustainable Business Hub (skånsk koordinator)

 • Region Skåne

 • Malmö stad
 • Helsingborgs stad
 • Lunds kommun
 • SLU

36 partners i:

 • Italien

 • Bulgarien
 • Danmark
 • Kroatien
 • Nederländerna
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Österrike
bottom of page