top of page

Astrid Hackl

Astrid Hackl

Astrid Hackl

Affärsutvecklare

Tfn: 070-200 97 95

E-post: astrid.hackl@sbhub.se

Astrid arbetar som affärsutvecklare med tyngdpunkt på internationella projekt och relationer. Hon ansvarar dessutom för arbetet med Smart City Sweden, Nod Syd.

Astrid deltar i partnerskapet för de hållbarhetscheckar som Region Skåne delar ut på uppdrag av Tillväxtverket. Hon ingår dessutom i Region Skånes satsning Fokus Tillväxt genom sitt deltagande i fokusgruppen Hållbarhet.

 

Astrid kommer närmast från Business Sweden, där hon under en lång rad av år arbetat med rådgivning och affärsutveckling med fokus på internationalisering i huvudsakligen SME-företag inom många olika branscher. Under denna tid har hon också samarbetat nära ett stort antal olika aktörer, såväl regionala, statliga som internationella.

 

Innan dess jobbade hon som marknadsansvarig i ett svenskt miljöteknikföretag samt även som platschef för företagets dotterbolag i Tyskland. 

bottom of page